Keutamaan Khasiat Bismillah Dapat Mengabulkan Hajat

By | Desember 20, 2018

Khasiat bismillah – basmalah atau yang biasa kita baca dan dengan bismillah terkandung makna dan manfaat didalamnya. Khasiat bismillah dapat kita peroleh bila kita senantiasa mengamalkannya dengan cara yang benar. Khasiat bismillah dapat kita amalkan sesuai dengan anjuran dan tata caranya yang bisa anda baca dibawah ini.

Bismillah yang akan kita baca atau tulis di kertas ini harus kita lakukan sesuai aturan, yaitu dengan melakukan wudhu terlebih dahulu, menulis sambil menghadap kiblat,  hadiahkan Fatihah kepada para nabi, rasul, sahabat, ulama, dan orang tua. Disamping mengamalkan bacaan dari khasiat bismillah, sobat harus juga diwajibkan untuk berikhtiar. Agar hajat yang diinginkannya cepat tercapai.

Keutamaan Khasiat Bismillah

Berikut lafadz basmalah atau bismillah :

بِسْمِ اللّٰهِ الرّٓحْمٰنِ الرّٓحِيْمِ

“Bismillahirrahmanirrahim”
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Keutamaan Basmalah

Apabila kita hendak memulai sesuatu pekerjaan yang menuju kepada kebajikan, maka hendaklah dimulai dengan membaca : “Bismillahirrahmanirrahim” agar pekerjaan yang kita kerjakan itu mendapat berkah dan rahmat dari Allah.

Sabda Nabi Muhammad shallallahu Alaihi wasallam :

كُلُّ آمْرٍ ذِى بآ لٍ لآ يُِبْدٓ اُ فِيْهِ بِبِسْمِ ا للّٰهِ الرّٓ حْمٰنِ الرّٓ حِيْمِ فٓهُوٓ آقْطٓعُ ( ر و ا ه ا بن حبّا ن )

“KULLU AMRIN DZII BAALIN LAA YUBDAU FIIHI BI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM FAHUMA AQ-THA’U”

Artinya :
” Setiap pekerjaan (urusan) yang mempunyai kebaikan (penting), yang tidak memulai dengan menyebut “Bismillahirrahmanirrahim” Maka pekerjaan (urusan) itu akan terputus dari rahmat Allah.”  (HR. IBNU HIBBAN)

Bacaan basmalah sangat banyak sekali Khasiat-khasiatnya antara lain :

1) Khasiat Bismillah 21

Agar aman dari gangguan syetan

Caranya :
Bacalah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 21x menjelang tidur. Setelah membaca janganlah berkata sepatah katapun sampai tertidur lelap.

Ishaa Allah akan aman dan selamat dari gangguan syetan pada malam itu, aman dari pencurian, aman dan terhindar dari mati mendadak, terhindar dari bencana. Hendaklah amalan ini dilakukan setiap malam menjelang tidur.

2) Untuk Menghindarkan Dari Sesuatu Yang Dibenci.

Caranya :
Tulislah “Bismillahirrahmanirrahim” Sebanyak 113x pada kertas atau apa saja yang dapat ditulisi pada waktu permulaan bulan muharram (Bulan Asyura tanggal 1). Kemudian tulisan tersebut bawalah kemana saja pergi, inshaa Allah orang yang selalu membawa tulisan tersebut akan selalu selamat dan terhindar dari segala perkara dan urusan.

3) Khasiat Bismillah 786x


Untuk melariskan dagangan

Caranya :
Bacalah “Bismillahirrahmanirrahim” Sebanyak 786x setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Ketika mulai membaca basmalah hendaknya disertai dengan niat agar dagangannya menjadi laris. Inshaa Allah setelah habis masa 7 hari dagangannya akan menjadi laris, walaupun sedikit demi sedikit.

4) Untuk Memberi Kewibawaan Yang Besar


Caranya :
Tulislah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 600x dengan tulisan Arab pada kertas atau kain, kemudian bawalah tulisan tersebut kemana saja pergi, inshaa Allah orang yang membawanya akan mendapat kewibawaan yang besar, dan tak seorang pun dapat mencelakainya.

5) Cara Mengamalkan Bismillah 12000

Untuk Mendatangkan Bermacam-macam Hajat

Caranya :
Bacalah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 12000 kali, setiap akhir dari 1000 kali bacalah “shalawat dan salam” Kepada Rasulullah SAW. Seperti dibawah ini :

آ للّٰهُمّٓ صٓلِِّ وٓ سٓلِِّمْ عٓلٰى سٓيِِّدِ نآ مُحٓمّٓدٍ.

“ALLAHUMMA SHALLI WA SALIM ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD”

Setelah genap 12000 kalo (yang berarti bacaan sebanyak 12 kali) lalu mohon lah kepada Allah apa yang dihajatkan. Inshaa Allah dengan ikhtiyar ini Allah akan mendatangkan semua hajatnya.

6. Untuk Menambah Kewibawaan Dihadapan Musuh

Caranya :
Dengan berpuasa pada hari Kamis sebelum menghadapinya. Waktu berbuka supaya diusahakan dengan kurma atau anggur kering.  Setelah berbuka kemudian melaksanakan shalat maghrib sebagaimana biasa. Setelah shalat kemudian membaca “Bismillahirrahmanirrahim” Sebanyak 121x. Setelah waktu Isya’ tiba kerjakanlah shalat Isya’, kemudian berangkat tidur sambil membaca “Bismillahirrahmanirrahim” Sebanyak 121x. Setelah itu lalu tulislah basmalah dengan cara seperti ini :

ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م

Maka ketika hendak menghadapi musuh, bawalah lisan tersebut atau bawalah kemana saja. Inshaa Allah orang yang telah melakukan amalan seperti diatas, mukanya cemerlang penuh wibawa, dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan, dan dicintai oleh orang banyak.

Baca juga : Jumlah Rakaat Shalat Sunah Rawatib yang Dianjurkan

7. Untuk Menundukkan Orang Dlolim


Caranya :
Bacalah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 50x di hadapan orang dzolim yang sedang dihadapi, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Inshaa Allah orang dzolim itu akan merasa rendah diri dihadapan kita, dan seandainya orang dzolim tersebut bermaksud jahat, maka dengan bacaan tadi akan hilanglah maksud jahatnya.

8. Untuk Menghadap Orang Dlolim

Caranya :
Tulislah “Ar rahmaanir rahiim” dengan huruf Arab (الرّٓحْمٰنِ الرّٓ حِيْمِ) sebanyak 500x pada kertas kemudian bacalah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 150x pada kertas yang telah ditulisi tadi, kemudian bawalah kertas tadi masuk ketika menghadap ke orang yang dzolim tadi. Inshaa Allah orang yang telah mengamalkan seperti tersebut di atas akan terhindar dari maksud jahat orang dzolim tersebut dan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

9. Untuk Membangkitkan Rasa Mahabbah (Kecintaan).

Caranya :
Ambillah air kemudian bacakan pada air tersebut dengan “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 786x, kemudian minumkanlah air tersebut kepada orang yang dimaksud, inshaa Allah rasa kebencian padanya akan hilang dan berganti rasa kecintaan yang mendalam. Namun ini janganlah digunakan untuk kemaksiatan, gunakan demi kebaikan.

10. Untuk Keselamatan Dalam Peperangan

Caranya :
Tulislah “Ar rahiim” (الرّٓ حِيِمِ) dengan huruf Arab sebanyak 190x pada kertas. Bawalah tulisan tersebut ke Medan laga. Inshaa Allah dalam peperangan akan selamat, senjata tak akan mengenainya dan hal-hal yang tak diinginkan tak akan dijumpai.

11. Untuk Penyembuhan Segala Penyakit

Caranya :
Bacakanlah “Bismillahirrahmanirrahim” pada penyakit tersebut sebanyak 100x selama 3 hari berturut-turut, inshaa Allah penyakit itu akan sirna dan sembuh. Namun jangan lupa hendaklah berikhtiar berobat ke dokter, dan apabila belum berhasil lakukanlah ikhtiar seperti tersebut diatas.

12. Untuk Mencerdaskan Akal

Caranya :
Bacakanlah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 786x pada air, kemudian air tersebut minumkanlah kepada yang otaknya bebal selama 7 hari berturut-turut. Waktu minumkan ialah di saat matahari sedang terbit. Inshaa Allah dengan cara ini akan dapat membantu mencerdaskan otaknya. Tentu saja perubahannya tidak sekaligus, dan usahakanlah secara berkali-kali dan disertai dengan bimbingan lahir.

13. Untuk Mendatangkan Ikan

Caranya :
Tulislah “Bismillahirrahmanirrahim” pada lempengan timah hitam. Kemudian taruhlah lempengan tersebut pada pukat atau jaring, inshaa Allah ikan akan berdatangan dan masuk kepada pukat atau jaring yang kita pasang. Lakukanlah dengan tawakal dan penuh keyakinan kepada Allah, sebab yang membagikan Rizqi itu Allah, sedang kita wajib berikhtiar dan berharap.

14. Untuk Menyuburkan Tanah/Sawah

Caranya :
Tulislah “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak 101x pada kertas atau apa saja, kemudian masukkanlah ke dalam botol atau lainnya agar tulisan tersebut jangan rusak. Kemudian tanamlah tulisan tersebut ke dalam tanah yang sekiranya terjaga dari injakan kaki di sekitar sawah atau kebun tersebut, inshaa Allah tanaman dalam sawah atau kebun tersebut akan menjadi subur, terhindar dari hama dan hasilnya akan membawa berkah yang besar.

15. Do’a Basmalah

Caranya :
Bagi orang yang ingin tercapai semua hajatnya, maka bacalah do’a basmalah dibawah ini sebanyak 118x :

بِسْمِ اللّٰهِ الرّٓحْمٰنِ الرّٓحِيْمِ. آ ا للّٰهُمّٓ اِ نٌِ آ سْأٓ لُكٓ بِفٓضْلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرّٓحْمٰنِ الرّٓحِيْمِ وٓ بِحٓقٌِ بِسْمِ اللّٰهِ الرّٓحْمٰنِ الرّٓحِيْمِ وٓ بِ هٓيْبٓتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرّٓحْمٰنِ الرّٓحِيْمِ وٓ بِ مٓنْزِلٓةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرّٓحْمٰنِ الرّٓحِيْمِ اِرْ فٓعْ قٓدْ رِى وٓ يٓسٌِ آمْرِ ى وٓ اشْرٓ حْ صٓدْ رِ ى يآ مٓنْ هُوٓ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ الٓمٓ الٓمٓصٓ الٓمٓرٰ حٰمٓ ا للّٰهُ لآ اِ لٰهٓ اِ لآّ هُوٓ الحٓيُّ القٓيُّوْ مُ بِسِرٌِ الهٓيْبٓةِ وٓ اْلقُدْ رٓ ةِ وٓ بِسِرٌِ الجٓبٓرُوْ تِ وٓ اْ لعٓضٓمٓةِ اِ جْعٓلْنِى مِنْ عِبٓا دِ كٓ المُتّٓقِيْنٓ وٓ آ هْلِ طٓا عٓتِكٓ المُحِبٌِيْنٓ وٓ افْعٓلْ لِى كٓذٓا يٓا رٓ بٌٓ العٓا لٓمِيْنٓ وٓ صٓلٌٓى ا للّٰهُ عٓلٰى سٓيٌِدِ نٓا مُحٓمّٓدٍ وٓ عٓلٰى اٰ لِهٖ وٓ صٓحْبِهٖ وٓ سٓلّٓمٓ.

“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, ALLAHUMMA INNII AS ALUKA BI FADLLI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, WA BO HAQQI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, WA BI HAIBATI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM WA BI MANZILATI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, IRFA’ QADRII, WA YASSIR AMRII, WASYRAH SHADRII, YAA MAN HUWA KAAF HAA YAA ‘AIN SHAAD, HAAM MIIM SIIN ‘AIN QAAF, ALIF LAAAM MIIM, ALIF LAAM MIIM SHAAD, ALIF LAAM MIIM RAA, HAAM MIIM, ALLAAHU LAAILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUM, BI SIRRIL HAIBATI WALQUDRATI WA BI SIRRIL JABARUUTI WAL ‘ADZAMATI, IN’ALNII MIN ‘IBAADIKAL MUTTAQIIN, WA AHLI THAA’ATIKAL MUHIBBIN, WAF’AL LII KADZAA YA RABBAL ‘ALAMIIN. WA SHALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAM”.

Catatan :
Apabila menulis “Bismillahirrahmanirrahim” dengan huruf Arab hendaklah diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Harus suci dari Hadas
2. Harus menghadap kiblat
3. Tulisan mim harus bundar tidak boleh buntu.
4. Tulisan sin harus ada giginya
5. Titik yak tidak boleh dicampur.
6. Sebelum menulis, hadiahkan Fatihah kepada nabi dan para rasul, sahabat, auliya’ yang terutama syech Abdul Qodir, para Sholihin, ulama, guru dan orang tua.
7. Diakhiri dengan tulisan shalawat

Penjelasan :
Demikian tadi telah diuraikan khasiat-khasiat yang terkandung dalam “basmalah” dan masih banyak lagi. Namun khasiat-khasiat tadi janganlah semata-mata dijadikan andalan tanpa adanya ikhtiar lahir dan usaha sekuat kemampuan, hendaklah usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama. Inshaa Allah Tuhan akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Hanya kepada Allah kita bertawakal.

Firman Allah :

وٓ اِ ذٓا سٓأٓ لٓكٓ عِبٓا دِى عٓنٌِى فٓاِ نٌِى قٓرِ يْبٌ اُ جِيْبُ دٓ عْوٓ ةٓ الدّٓا عِ اِ ذٓا دٓ عٓا نِ (ا لبقر ة – ١٨٦)

” WA IDZAA SA ALAKA ‘IBAADIIANNII FA INNII QORIIBUN UJIIBU DA’ WATAT DAA’II IDZAA DA’ AANII” (S. Al Baqarah 186)

Artinya :
“Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia berdo’a kepada Ku….”

Khasiat Bismillah 20

 

14+ Keutamaan Khasiat Bismillah Yang Wajib Anda Ketahui Semua
Sumber images : https://shafiqolbu.wordpress.com/

Seperti dilansir oleh laman  Shafiqolbu

Ayat bismillah Dua Puluh’ ini amat besar kelebihannya, terutama untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka hendaklah dibaca ‘Bismillah 20’ setiap hari dan malamnya.

1.  Sesiapa membaca ‘Bismillah Dua Puluh’ selepas solat fardhu Subuh seperti mendapat pahala mengerjakan haji dan memerdekakan hamba sahya.
2.  Bacalah satu kali setiap hari, jika tidak dapat, bacalah sebulan sekali atau sekurang-kurangnya bacalah setahun sekali. InsyaAllah akan :

 • Dibukakan pintu bahagia
 • Ditutupkan pintu derita
 • Terpelihara daripada mati terkejut
 • Terhindar daripada azab kubur
 • Selamat melalui titian sirat
 • Dilindungi daripada panas Padang Mahsyar.

Berikut adalah khasiat bismillah tujuh seperti dilansir oleh Shafiqolbu

14+ Keutamaan Khasiat Bismillah Yang Wajib Anda Ketahui Semua
Sumber Images https://shafiqolbu.wordpress.com/

Fadhilat Bismillah 7

 1. Susah mendapat demam atau menghidap sakit teruk.
 2. Merapatkan hubungan suami isteri terutama yang dingin.
 3. Boleh ‘memagar rumah’ dan pendinding diri serta keluarga.
 4. Dibaca semasa hendak makan di kedai atau tempat kenduri.
 5. Mengubati segala jenis santau dan tuju-tuju.
 6. Mengubati segala jenis racun yang diperbuat dari bahan-bahan yang mendatangkan mudharat seperti dari kaca lampu, miang rebung, ulat bulu mati beragan, hempedu katak bisa dan sebagainya.
 7. Mengubati segala jenis penyakit berbisa, termasuk bisa sengatan binatang seperti ikan, lebah, ular dan kala jengking.
 8. Ayat ‘Bismillah 7’ ini juga sesuai dijadikan sebagai ayat Syifa ataupun penawar tatkala ditimpa sesuatu musibah ataupun penyakit.
 9. Apa pun juga kelebihan dan keistimewaannya, semua itu adalah rezeki & dengan kuasa / kehendak dari Allah SWT semata-mata.

Amalan Bismillah 7

Alhamdulillah.. sudah ramai yang mendapat manfaat‘Bismillah 7’ ini dan ianya sesuai dijadikan amalan setiap kali sebelum menjamah makanan, maupun pergi ke tempat-tempat awam dan asing, tetapi haruslah ingat dan yakin bahawasanya semua perkara itu terhasil dengan pertolongan Allah Ta’ala jua.

Mudah-mudahan kita semua memperoleh manfaat, InsyaAllah.. AMIN!

Khasiat Bismillah 9

 

14+ Keutamaan Khasiat Bismillah Yang Wajib Anda Ketahui Semua
Sumber Images https://shafiqolbu.wordpress.com/
 • Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
 • Dengan Nama Allah Sekalian Alam.
 • Dengan Nama Allah Yang Mempunyai Arasy Yang Agung.
 • Dengan Nama Allah, Maha Pengampun Lagi Maha Mengasihani.
 • Dengan Nama Allah, Maha Memiliki Keagungan Suci.
 • Dengan Nama Allah Tuhan Jibrail.
 • Dengan Nama Allah Tuhan Mikail.
 • Dengan Nama Allah Tuhan Israfil.
 • Dengan Nama Allah Tuhan Izrail.
 • Dan Malaikat Yang Menghampiri Kepada Mereka
 • Dan Allah, Tuhan Yang Menguasai Seluruh Alam.
 • Dengan Rahmat-Mu, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Menyayangi.

Fadhilat Bismillah 9

Fadhilat ayat  ‘Bismillah 9’ ini amat besar sekiranya diamalkan setiap kali selepas solat:

 • Jika sesiapa beristiqamah mengamalkan ayat ‘Bismillah 9’ , InsyaAllah segala hajat akan ditunaikan oleh Allah SWT.
 • Mengamalkan ayat ‘Bismillah 9’ ini, InsyaAllah akan dapat memagar diri dalam sebarang situasi kecemasan dan bahaya.
 • Sekiranya menghadapi serangan, InsyaAllah tidak akan dapat dibinasakan oleh musuh malah pengamal ‘Bismillah 9’ akan berjaya menumpaskan mereka.

Demikianlah artikel mengenai keutamaan khasiat bismillah. Apabila bermanfaat, share artikel ini ke kolom media sosial dibawah..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *