Category Archives: Islami

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban suami harus senantiasa dilakukan bila sedang berhadapan langsung dengan anak dan istri. Dalam kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami untuk mencari nafkah harus diutamakan. Apabila tidak, maka ia telah mengingkari hak dan kewajiban seorang suami untuk menghidupi istri dan keluarganya. Standar keilmuan dan keagaaman yang harus dimiliki seorang suami itu seperti apa? Suami adalah pemimpin… Read More »

Kejadian Nyata Dapat Rezeki Setelah Shalat Dhuha

Dapat rezeki setelah shalat dhuha – Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, saya selalu mendekatkan diri kepadanya lewat sholat fardhu maupun shalat sunah yang setiap hari dikerjakan. Bagi umat muslim, shalat fardhu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Shalat fardhu hukumnya wajib (fardhu ain) yang artinya bila ditinggalkan mendapat dosa. Adapun sebab daripada shalat fardhu boleh… Read More »

Khalifah Pertama Bani Umayyah

Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Abdur Rahman bin Mu’awiyah bin Hasyim bin Abdul Malik bin Marwan. Dia di baiat sebagai Amir saat berada di Andalusia dalam status pelarian yang terjadi pada tahun 138 H. Beliau adalah seorang khalifah yang dikenal memiliki wawasan keilmuan yang sangat luas. Beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 170 H. Sepeninggalnya, tepatnya pada… Read More »

Jumlah Rakaat Shalat Sunah Rawatib yang Dianjurkan

Shalat sunah rawatib adalah shalat yang hukumnya sunah, artinya bila dikerjakan dapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Shalat sunah rawatib dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Adapun ada beberapa sholat sunah rawatib yang tidak boleh dikerjakan dan bila dikerjakan malah mendapat dosa, sebab hukumnya haram. Ada 2 waktu yang haram hukumnya apabila kita melaksanakan sholat.… Read More »